Hiển thị các kết quả duy nhất

Máy in 3D kim loại SLM – Dòng SLM

Xếp hạng 0 trong số 5
Từ $59,999.00 dành cho người bán lại với thông số kỹ thuật cơ bản.
Máy in 3D SLM/DMLS cấp công nghiệp của chúng tôi, còn được gọi là máy in 3D kim loại, là công nghệ tiên tiến cho phép