Bộ điều khiển tương thích:

  • FBLI-V-LV4
  • FBLI-V-LV4A

Bộ điều khiển tương thích:

  • Tất cả các model của dòng LMC

Phiên bản phần mềm:

  • EZCAD2.14.11
  • EZCAD2.14.10
  • EZCAD2.14.9
  • EZCAD2.14.6
  • EZCAD2.9.6
  • EZCAD2.7.6

Bộ điều khiển tương thích:

  • Tất cả các mẫu của dòng DLC

Lưu ý: 

1. Vui lòng không ghi đè lên file cũ vì phần mềm mới không bao gồm thông số máy.

2. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào, vui lòng liên hệ bất cứ lúc nào.